Φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις για τους διοργανωτές (συλλόγους) πανηγυριών