Φορολογική κατοικία – Φορολόγηση συζύγων – Κάτοικοι εξωτερικού