Χρέη στους Δήμους: Ποιες οφειλές διαγράφονται – ποιες θα ενταχθούν στις 72 δόσεις