Όλα τα μυστικά της παραγραφής των φορολογικών υποθέσεων

Τι προβλέπουν οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, σχετικά με την παραγραφή που κοινοποίησε η ΑΑΔΕ