ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

Αρχική Σελίδα // Υπηρεσίες // ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ...

Φροντίζουμε να γίνονται όλα εύκολα και γρήγορα για όλους σας ....

Συνολική Διαχείριση μισθοδοσίας

Αναλαμβάνουμε όλο το εύρος των εργασιών μισθοδοσίας με βασική μας προτεραιότητα να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις και την κουλτούρα κάθε εταιρείας.

Είμαστε σε θέση να σας υποστηρίξουμε αντιμετωπίζοντας έκτακτες ανάγκες φόρτου εργασίας τ που απορρέουν από νομοθετικές αλλαγές ή αναθεωρήσεις του προγράμματος σας.

Συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία

Υποστηρίζουμε την επιχείρηση σας, προκειμένου να είναι σε θέση να ενσωματώνει και να παρακολουθεί τις μεταβολές που διαρκώς προκύπτουν στο νομοθετικό πλαίσιο της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας στην Ελλάδα. Θεσπίζουμε συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου της μηνιαίας μισθοδοσίας, ώστε να εξασφαλίζουμε πέρα από την πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και την ακρίβεια των μισθολογικών υπολογισμών.

Διαχείριση αμοιβών στελεχών/μελών ΔΣ

Η υπηρεσία  αποσκοπεί στην πλήρη εμπιστευτικότητα των αμοιβών  της διοικητικής σας ομάδας, με στόχο τα ανώτερα στελέχη σας να απολαμβάνουν μια ακόμα παροχή μέσω της  εξειδικευμένης γνώσης που διαθέτει η ομάδα μας.

Σε συνεργασία με το φορολογικό τμήμα, προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στα στελέχη σας και τα μέλη των οικογενειών τους.

Διαχείριση μη χρηματικών παροχών

Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση μη χρηματικών παροχών του προσωπικού πχ : Διαχείριση  διατακτικών, Ασφαλιστικών προγραμμάτων, Διαχείριση εταιρικών οχηματων αυτοκινήτων, Διαχείριση εξοδολογίων προσωπικού. Ολα με βάση τις ισχύουσες διατάξεις της Ελληνικής νομοθεσίας αναφορικά με τη μισθολογική και φορολογική παρακολούθηση των παροχών σε είδος.

 

Υποστήριξη εργασιών πληροφοριακού συστήματος Εργάνη

Αναλαμβάνουμε πλήρως τη διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος Εργάνη και συγκεκριμένα τη σύνταξη και την ηλεκτρονική υποβολή όλων των εντύπων ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ, καθώς και τις ετήσιες υποχρεώσεις εργοδοτών

Υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού

Παρακολουθούμε προγράμματα βαρδιών, έκτακτης απασχόλησης σε πραγματικό χρόνο. Διαχειριζόμαστε σύνθετες μορφές απασχόλησης. Παρακολουθούμε τη χορήγηση αδειών του προσωπικού. Εκδίδουμε και χορηγούμε, κατόπιν αιτήματος, βεβαιώσεις προς το προσωπικό. Παρέχουμε μια άμεση και ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για την επίλυση προβλημάτων.

3,785

Εργαζόμενοι

3178

Προγράματα Βαρδιών

2132

Μεταβολές/Ετος

12134

Υπολογισμοι

ΓΙΑΤΙ ΕΜΑΣ...

Οι λόγοι για να συνεργαστείτε μαζί μας.

caret-down caret-up caret-left caret-right

Εσεις ειστε επιτυχημένος και θέλετε να συνεργάζεστε με επιτυχημένους και άριστους στον τομέα τους.

Διότι θα έχετε κάποιον να σας συμβουλεύει στην καθημερινή  διαχείριση των εταιρικών σας υποθέσεων.

Διότι θα έχετε τον έλεγχο στα έσοδα και στα έξοδα της επιχείρησής καθώς και των εισπράξεων  και των πληρωμών  σας.

Θα συντάσουμε ένα πίνακα ταμειακών ροών (cash flow) που θα σας βοηθήσει να γνωρίζεται αν έχετε  χρηματοδοτικές σας ανάγκες.

Γιατί θέλετε να γνωρίζεται ανα πάσα ώρα και στιγμή, πόσο επιτυχημένη είναι η πορεία της επιχείρηση σας.

Γιατί η συνεργασία μαζί μας,  δίνει κύρος και αξιοπιστία στην επιχείρηση σας, στις σχεσεις με τους συναλλασσόμενους τρίτους

Διότι θέλουμε  να έχετε την καλύτερη εικόνα για την επιχείρηση σας.

Ενισχύσετε την αποδοτικότητα, μειώστε τα έξοδα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...

αναλαμβάνουμε όσα στους άλλους φαίνονται δύσκολα...

 •  Συλλογή και Επεξεργασία όλων των στοιχείων για την έκδοση Μισθοδοσίας
 • Υπολογισμός και έκδοση Μισθοδοσίας
 • Σύνταξη και εκτύπωση μισθολογικών καταστάσεων, σε οποιαδήποτε μορφή αρχείου ζητηθεί
 • Σύνταξη και αποστολή καταστάσεων ασφαλιστικών ταμείων, σε ηλεκτρονική μορφή
 • Σύνταξη Λογιστικών άρθρων, για εγγραφή της μισθοδοσίας στα βιβλία της εταιρείας σας, και σε ηλεκτρονμική μορφή, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Λογιστικών Προγραμμάτων
 • Σύνταξη, εκτύπωση και ηλεκτρονική αποστολή Αποδείξεων πληρωμής ανά μισθοδοτούμενο, με ανάλυση αποδοχών – κρατήσεων
 • Κατάρτιση και αποστολή με ηλεκτρονική μορφή της Αναλυτικής
 • Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) του ΙΚΑ, άλλων Κύριων καθώς και Επικουρικών ταμείων
 • Συμφωνία με το λογιστήριο της εταιρείας σας, έκδοση και αποστολή (ηλεκτρονικά στο λογιστήριό σας) της προσωρινής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ανά μήνα ή δίμηνο)
 • Κατάρτιση ετήσιων βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο – συνταξιούχο
 • Κατάρτιση και Υποβολή Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών
 • Δημιουργία και υποβολή αρχείου ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ), ετησίων καταστάσεων προσωπικού, νέων προσλήψεων ή αποχωρήσεων καθώς και τροποποιητικών προγραμμάτων
 • Κατάρτιση και αποστολή καταστάσεων Δανείων και κρατήσεων
 • Λογιστικό Άρθρο προβλέψεων, Δώρων και επιδομάτων καθώς και οποιαδήποτε άλλης παροχής δίνεται στους εργαζόμενους
 • Υποστήριξη διαδικασίας επιστροφής εργοδοτικής εισφοράς προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισής ΟΑΕΔ
 • Έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας, όποτε ζητηθεί
 • Προϋπολογισμός Μισθοδοσίας
 • Παρακολούθηση τακτικών αδειών εργαζομένων και υποβολή αρχείου (βιβλίο αδειών) στο ΕΡΓΑΝΗ, σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία
 • Λοιπές εκτυπώσεις και αναφορές, βάσει συμφωνίας
 • Δυνατότητα πληρωμής των Ασφαλιστικών εισφορών, κατόπιν συμφωνίας
 • Αυτόματες πληρωμές των μισθωτών μέσω τραπεζικών λογαριασμών
 • Υποστήριξη σε έλεγχο ασφαλιστικών ταμείων
 • Ανοικτή επικοινωνία με τους εργαζόμενους της εταιρείας για επιλυση αποριών σχετικά με τη μισθοδοσία
 • Επεξεργασία και έκδοση μισθοδοσίας για αλλοδαπό – ανώτατο προσωπικό