ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρχική Σελίδα // Υπηρεσίες // ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ...

Η Φορολογία αποτελεί στην εποχή μας το μεγαλύτερο λόγο εκροής μετρητών από μια επιχείρηση.....

Φορολογικός Σχεδιασμός

O φορολογικός σχεδιασμός είναι συνδεδεμένος με την Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης. Ετησίως συντάσουμε το φορολογικό προυπολογισμό που σχετίζεται με το προυπολογιζόμενο αποτέλεσμα. Κατα τη διάρκεια της χρήσης υπάρχει διαρκής παρακολούθηση για την εξέλιξη του.

Φορολογικοί Ελεγχοι

Είμαστε δίπλα σας με ενεργή παρουσία σε κάθε έλεγχο. Η εμπειρία μας και οι γνώσεις μας είναι στη διάθεση σας τη συγκεριμένμη στιγμή. Επίσεις οι προληπτικοί έλεγχοι καθώς και οι διαγνωστικοί έλεγχοι  της επιχείρησης αποτελούν ενα απο τα αντικείμενα ενασχόλησης μας. 

Δηλώσεις Φορολογίας

Υποχρέωση μας είναι η σύνταξη και η υποβολή όλων των περιοδικών και ετήσιων δηλώσεων Φορολογίας (εισοδήματος , Φπα, Φμυ,Φεε, Συγκεντρωτικές καταστάσεις κτλ). Ειναι η στιγμή που το λάθος κοστίζει ακριβά, και η εμπειρία μας θα σας βοηθήσει να εκμιδενιστεί το λάθος σε κάθε περίπτωση.

Φορολογικά Ευεργετήματα

Είμαστε σε διαρκή ενημέρωση για κάθε αλλαγή της φορολογικής νομοθεσίας. Στόχος μας ειναι να οφελείστε εσεις απο τα  διάφορα κίνητρα και φορολογικά πλεονεκτίματα που το κράτος θεσμοθετεί κατα καιρούς για την ενύσχιση των επιχειρήσεων. 

Επιστροφές Φόρων

Η επιστροφή φόρου καθώς και η επιστροφή του ΦΠΑ προυποθέτουν έλεγχο και ειδικές διαδικασίες. Γνωρίζουμε το πως, το πότε και το γιατί, και ενεργούμε πάντα προς όφελος σας. 

Ειδικές Φορολογίες

Εκτός των τακτικών φόρων, υπάρχουν  έκτακτες φορολογίκές υποχρεώσεις όπως η  Μεταβιβάσεως Ακινήτων – Κληρονομιών – Δωρεών, Μεταβιβάσεως Εταιρικών Μεριδίων, Φορ. Ακινήτων, Ενδοομιλικών συνναλαγών. Να είστε βέβαιοι οτι όλα θα κυλήσουν  απλά για εσάς.

12,785

Δηλώσεις

378

Ελεχγοι

121

Επιστροφές

28

Ετη εμπειρίας

ΓΙΑΤΙΕΜΑΣ...

Οι λόγοι για να συνεργαστείτε μαζί μας.

caret-down caret-up caret-left caret-right

Εσεις ειστε επιτυχημένος και θέλετε να συνεργάζεστε με επιτυχημένους και άριστους στον τομέα τους. Συνεργάτες που θα είναι πάντα δίπλα σας.

Γιατί έχουμε πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο, το Υπουργείο  και την Γενική Γραμματεία  για την επαγγελματική μας επάρκεια

Γιατί αποδεδειγμένα έχουμε την γνώση και την εμπειρία για την ορθή τήρηση και εφαρμογή της Οικονομικής και Λογιστικής επιστήμης και της Φορολογικής νομοθεσίας.

Γιατί παρακολουθούμε συνεχώς τις εξελίξεις για τις αλλαγές στην Οικονομική και Λογιστική επιστήμη, την Φορολογική νομοθεσία και τις τεχνολογικές εφαρμογές.

Γιατί αναλαμβάνουμε την ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση και υποβολή όλων των φορολογικών σας υποχρεώσεων με ακριβή προυπολογισμό του φόρου.

Γιατί είναι εύκολο και χωρίς επιπλέον κόστος να επιλέγονται από την αρχή οι ορθοί χειρισμοί σε αντίθεση με την προσπάθεια διορθώσεων

Γιατί μπορούμε να σας βοηθήσουμε την επιλογή της κατάλληλης νομικής μορφής της επιχείρησης κατά την ίδρυση με το χαμηλότερο φορολογικό κόστος.

Γιατί μπορούμε να σας βοηθήσουμε να επιλέξετε από τις επιχειρηματικές δαπάνες καθώς το ποιες εκπίπτουν φορολογικά.

Γιατί η σωστή διαχείριση των λογιστικών σας θα σας βοηθήσει να υποβάλλεται σωστά όλες τις φορολογικές σας υποχρεώσεις χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις

Γιατι το να σεβόμαστε  το χρόνο σας και για το λόγο αυτό σας απαλάσουμε απο τον πονοκέφαλο των συνναλαγών με το Δημόσιο και τους Οργανισμούς του.

Βελτιστοποιήστε τις πληρωμές των φόρων..!!

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...

  • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών συµβουλών σύµφωνα µε τον τοµέα και το αντικείµενο στο οποίο δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση
  • Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
  • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά µε τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
  • Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών θεμάτων
  • Αξιοποίηση των φορολογικών πλεονεκτημάτων που παρέχουν οι αναπτυξιακοί νόµοι
  • Ειδικά θέµατα φορολογίας φυσικών προσώπων
  • Transfer Pricing, προετοιµασία και επικαιροποίηση φακέλων τεκµηρίωσης
  • Οργάνωση σεµιναρίων επί φορολογικών θεµάτων για την εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα λογιστήρια των πελατών µας