ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αρχική Σελίδα // Υπηρεσίες // ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ...

Φροντίζουμε να έχετε απαντήσεις σε κάθε ερώτημα σας ....

Επανασχεδιάζουμε το Λογιστικό σας Σύστημα

Με το ξεκίνημα κάθε συνεργασίας, φροντίζουμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο λογιστικό σύστημα (Λογαριασμοί, Αρχεία, Έντυπα κτλ.), στο οποίο καταγράφονται μεθοδικά, σύμφωνα με τους Νόμους και τους Κανόνες της Λογιστικής οι καθημερινές συναλλαγές της επιχείρησης. Η βάση σχεδιασμού είναι οι ειδικές ανάγκες της επιχείρησης σας.

Σχεδιάζουμε το Σύστημα Αναφορών για εσάς μόνο

Ο σχεδιασμός των αναφορών πληροφόρησης του επιχειρηματία (reports), πρέπει να εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες πληροφόρισης. Είναι απαραίτητος ο εξατομικευμένος σχεδιασμός αυτών, διότι κάθε επιχείρησης εχει τα δικά της δεδομένα, που πηγάζουν απο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας σας, κσι του τρόπου άσκησης της διοίκησης.. 

Εργαζόμαστε πάντα επιτόπου, στην εδρα σας.

Σε περιοδική βάση (εβδομαδιαία) επισκέπτεται την έδρα της επιχείρησης ο αρμόδιος συνεργάτης του γραφείου μας, για να κάνει επί τόπου τη λεπτομερή καταγραφή των συνναλαγών σας (ενημέρωση βιβλίων). Η επί τόπου εργασία ενημέρωσης των λογιστικών σας αρχείων αποσκοπεί στην εξοικονόμηση χρόνου για εσάς, στην ασφαλή τήρηση των αρχείων και στην ταχύτατη επίλυση αποριών και προβλημάτων.  

Ελεγχος Βιβλίων & Προσαρμογή Δεδομένων

Για τη δημιουργία των περιοδικών (μηνιαίων, τριμηνιαίων, ετήσιων) αναφορών προς τον επιχειρηματία και προς το κράτος, απαιτείται ο έλεγχος των καταγεγραμμένων συναλλαγών και η προσαρμογή των ποιοτικών δεδομένων της επιχείρησής σας. 

Σας παρέχουμε 24ωρη Ηλεκτρονική Ενημέρωση

Αφού συνταχθούν οι αναφορές, σας τις παρουσιάζουμε εκτυπωμένες ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης του γραφείου μας, για να έχετε 24/7/365 πρόσβαση σ' αυτές. 

Με κατανοητές αναλύσεις των Οικονομικών Δεδομένων

Η συζήτηση και η ανάλυση των δεδομένων της επιχείρησης, η επίλυση των δικών σας αποριών και ο σχεδιασμός (ταμειακός, φορολογικός κτλ.) είναι το πέμπτο βήμα που ολοκληρώνεται με τη μηνιαία συνεργασία σας με το λογιστή. 

2,785

Projects

378

Reports

21

Επιχειρήσεις

1

Ετος

ΓΙΑΤΙΕΜΑΣ...

Οι λόγοι για να συνεργαστείτε μαζί μας.

caret-down caret-up caret-left caret-right

Εσείς είστε επιτυχημένος και θέλετε να συνεργάζεστε με επιτυχημένους και άριστους στον τομέα τους. Συνεργάτες που θα είναι πάντα δίπλα σας.

Γιατί έχουμε πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο, το Υπουργείο και την Γενική Γραμματεία για την επαγγελματική μας επάρκεια. 

Γιατί αποδεδειγμένα έχουμε την γνώση και την εμπειρία για την ορθή τήρηση και εφαρμογή της Οικονομικής και Λογιστικής επιστήμης και της Φορολογικής νομοθεσίας

Γιατί η σωστή διαχείριση των λογιστικών σας θα σας βοηθήσει να υποβάλλεται σωστά όλες τις φορολογικές σας υποχρεώσεις χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις

Διότι θα έχετε τον έλεγχο στα έσοδα και στα έξοδα της επιχείρησής καθώς και των εισπράξεων  και των πληρωμών  σας.

Θα συντάσουμε ένα πίνακα ταμειακών ροών (cash flow) που θα σας βοηθήσει να γνωρίζεται αν έχετε  χρηματοδοτικές σας ανάγκες.

Σχεδιάζουμε τις εταιρικές αναφορές μας για να είναι κατανοητές, πλήρης, απλές, ωστε να αποφασίζεται στηριζόμενη σε αξιόπιστα στοιχεία.

Γιατί η συνεργασία μαζί μας,  δίνει κύρος και αξιοπιστία στην επιχείρηση σας, στις σχεσεις με τους συναλλασσόμενους τρίτους

Γιατί η συνεργασία μαζί μας,  δίνει κύρος και αξιοπιστία στην επιχείρηση σας, στις σχεσεις με τους συναλλασσόμενους τρίτους

Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να είμαστε δίπλα σας, βοηθώντας στην πρόοδο και στην επιτυχία των επιχειρηματικών κινήσεων σας.

Οι άξιοι συνεργάτες προσθέτουν αξία στην επιχείρησή

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...

  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
  • Λογιστική παρακολούθηση µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
  • Κοστολόγηση παραγωγής
  • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα και σύστηµα Reporting
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρµονισµένων µε την ισχύουσα νοµοθεσία
  • Τήρηση µισθοδοσίας επιχειρήσεων
  • Συµβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νοµοθεσίας
  • Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο