ΟΜΑΔΑ

 

Καραγκιοζέλης Χρήστος

Καραγκιοζέλης Χρήστος

Λογιστής
Γκόσιου Αθηνά

Γκόσιου Αθηνά

Λογιστής
Χρυσοχόου Μαρία

Χρυσοχόου Μαρία

Λογιστής
Μαρία Βάμβα

Μαρία Βάμβα

Τσαμαντας Ιωάννης

Τσαμαντας Ιωάννης

Λογιστής
Πατερέλης Ιωάννης

Πατερέλης Ιωάννης

Λογιστής
Μπόνης Ιωάννης

Μπόνης Ιωάννης

Λογιστής