ΟΜΑΔΑ

 

Καραγκιοζέλης Χρήστος

Λογιστής

Γκόσιου Αθηνά

Λογιστής

Χρυσοχόου Μαρία

Λογιστής

Μαρία Βάμβα

Τσαμαντας Ιωάννης

Λογιστής

Πατερέλης Ιωάννης

Λογιστής

Μπόνης Ιωάννης

Λογιστής