Συνοπτικά Στατιστικά στοιχεία έτους 1956 – Υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις: 202.008

Αρχική Σελίδα // Λογιστική Αρθρογραφια // Συνοπτικά Στατιστικά στοιχεία έτους 1956 – Υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις: 202.008

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής – Λογιστής

Συνοπτικά Στατιστικά στοιχεία έτους 1956

Υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις: 202.008
[Από την σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα (6.300.000 περίπου) καταλαβαίνει κάποιος την εξέλιξη (μεγέθυνση) του Λογιστικού επαγγέλματος].
Εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις: 17.749
Ελεγχθείσες φορολογικές δηλώσεις: 159.757
Κριτήρια ελέγχου: Φορολογούμενοι που δήλωσαν εισοδήματα από «επιχειρηματική δραστηριότητα» (δηλ. επιχειρήσεις και ελευθέρια επαγγέλματα).
Διοικητική επίλυση της διαφοράς (Δηλαδή σημερινή Δ.Ε.Δ.): 85.789.
«Φύλλα Ελέγχου»: Εκδόθηκαν για 27.592 περιπτώσεις.

Αναλυτικά Στατιστικά στοιχεία έτους 1956

Αφήστε μια απάντηση