Κτηματολόγιο: Απαντήσεις σε απορίες πολιτών

Αρχική Σελίδα // Γενικου Ενδιαφέροντος // Κτηματολόγιο: Απαντήσεις σε απορίες πολιτών
Δηλώσεις περιουσίας που αποκτήθηκαν από κληρονοµιά, διορθώσεις σε ήδη
υποβληθείσες δηλώσεις, αντιµετώπιση των πρόδηλων σφαλµάτων, θέµατα 
ηλεκτρονικού εντοπισµού των ιδιοκτησιών τους αλλά και διαφορετικές 
επιφάνειες σε συµβόλαια και χάρτες του Κτηµατολογίου για το ίδιο 
γεωτεµάχιο είναι µόνο ορισµένες από τις απορίες 
που εξέφρασαν οι αναγνώστες του «Εθνους».

Οι ερωτήσεις που υποβλήθηκαν απαντήθηκαν κατά προτεραιότητα (δεδοµένου ότι αριθµός τους ήταν αυξηµένος) και στην πλειονότητά τους από τους αγρονόµους και τοπογράφους µηχανικούς Ελεωνόρα ∆ηµαλέξη, γεν. γραµµατέα του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιπλωµατούχων Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών, και Παναγιώτη Τουρλάκη, ειδ. γραµµατέα του Συλλόγου.Λόγω της αναφοράς σε περιουσιακά δεδοµένα στις επιστολές που λάβαµε, αφαιρέσαµε τα στοιχεία του αποστολέα από τη δηµοσίευση. Ωστόσο τα κείµενα των ερωτήσεων διατηρήθηκαν στην αρχική τους µορφή προκειµένου να µπορούν οι αναγνώστες να αναγνωρίσουν τις προσωπικές τους περιπτώσεις.

1 Εχω κληρονοµήσει ένα διαµέρισµα από τη θεία µου στην Καλαµαριά Θεσσαλονίκης πριν από πέντε χρόνια. Εχω πληρώσει ήδη τον φόρο κληρονοµιάς στην Εφορία. Το πρόβληµα είναι ότι η θεία µου δεν είχε ποτέ δηλώσει το σπίτι στο Κτηµατολόγιο και έχω ακούσει ότι τώρα πρέπει να γίνει η διαδικασία του προδήλου σφάλµατος µε δικηγόρο, η οποία είναι αρκετά δαπανηρή, γύρω στα 800 ευρώ. Τώρα που έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρµα του Κτηµατολογίου µπορώ να το δηλώσω και µόνος µου ή πρέπει απαραίτητα να µεσολαβήσει δικηγόρος για το πρόδηλο σφάλµα; Επίσης, τι δικαιολογητικά χρειάζονται ακριβώς;

Πρέπει αρχικά να ενηµερωθείτε πότε έγινε το Κτηµατολόγιο στην περιοχή Καλαµαριά Θεσσαλονίκης. Στη συγκεκριµένη περιοχή η έναρξη λειτουργίας του κτηµατολογικού γραφείου ξεκίνησε το 2005. Συνεπώς µόνο δικαστικώς µπορείτε να δηλώσετε την ιδιοκτησία σας. Τα δικαιολογητικά, καθώς επίσης και άλλες πληροφορίες για την περαίωση της διαδικασίας προδήλου σφάλµατος µπορείτε να τα βρείτε εδώ: http://www.ktimatologio.gr/operativecadastre/ Pages/8mq2vr46DsayvjAw.aspx

2 Μήπως γνωρίζετε κάποια εφαρµογή κινητού ώστε να καταγράψω το κτήµα και να το περάσω στο site του Κτηµατολογίου; Βρήκα την ΕΓΣΑ 87, αλλά δεν την αναγνωρίζει το site, ενώ στο GeoData λειτουργεί κανονικά. Η εφαρµογή της Ελληνικό Κτηµατολόγιο ΑΕ ακόµα δεν έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της.

Υπάρχουν αρκετές εφαρµογές, όπως η εφαρµογή Mobile Topografer. Με τις εφαρµογές αυτές πηγαίνετε στο γεωτεµάχιό σας και σας δίνει είτε µια συντεταγµένη σε ΕΓΣΑ 87 είτε σε WGS 84. Εχοντας τις συντεταγµένες Χ, Υ ή το λ, φ από ένα σηµείο του γεωτεµαχίου σας, µπορείτε να το εισάγετε στην υπηρεσία θέασης του Κτηµατολογίου και να εντοπίσετε το ακίνητό σας. Προσοχή, αυτές οι εφαρµογές µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για εντοπισµό και όχι για να αντικαταστήσουν ένα τοπογραφικό διάγραµµα, διότι έχουν σφάλµατα που φτάνουν και µερικά µέτρα.

3 Επιφάνεια γεωτεµαχίου όπως προκύπτει από συµβόλαιο γονικής παροχής (χωρίς τοπογραφικό) 8 στρέµµατα. Πραγµατική επιφάνεια, όπως προκύπτει από το αποτύπωµα στους χάρτες του Κτηµατολογίου 12 στρέµµατα. Ποια από τις δύο επιφάνειες θα αναγράψω στο έντυπο του Κτηµατολογίου;

∆ηλώνουµε το εµβαδόν που αναγράφεται στον τίτλο. Για να δηλώσουµε διαφορετικό θα πρέπει αρχικά να πληρωθεί στην Εφορία η διαφορά, να δηλωθεί στο Ε9, να γίνει νέα καταµέτρηση µε εξαρτηµένο τοπογραφικό διάγραµµα και να γίνει διόρθωση τίτλου. Ειδάλλως, το υπόλοιπο τµήµα θα πρέπει να δηλωθεί µε έκτακτη χρησικτησία.

4 Εχω υποβάλει µια δήλωση ακινήτου στο Κτηµατολόγιο µέσω της σχετικής εφαρµογής και έχω εξοφλήσει το προβλεπόµενο τέλος. Οµως έχουν γίνει λάθη στην επισύναψη των εγγράφων και θα χρειαστούν διορθώσεις. Τι προβλέπεται για τα λάθη αυτά και πότε θα έχω την ευκαιρία να τα διορθώσω;

Τα λάθη αυτά µπορούν να διορθωθούν ακόµη και τώρα. Επικοινωνήστε µε το Γραφείο Κτηµατογράφησης και ενηµερωθείτε για τη διαδικασία προκειµένου να κάνετε συµπληρωµατική δήλωση. ∆ιαφορετικά θα ενηµερωθείτε µε τους πίνακες της Α’ Ανάρτησης του Κτηµατολογίου, οι οποίοι θα σας αποσταλούν στη διεύθυνση που έχετε δηλώσει ή µέσω Taxisnet.

5 • Το δικαίωµα είναι πλήρης κυριότητα, 50% γονική παροχή και 50% κληρονοµιά και γράφω τα δικαιώµατα στις παρατηρήσεις. Θα έπρεπε κάπου αλλού; • Το κτίριο αναφέρεται στα ΣΕ, ενώ η αποθήκη όχι και είναι δύο διαφορετικά κτίρια. Πώς τα δηλώνω;

• Ο κύριος χώρος ενός οικοπέδου-γεωτεµαχίου (ΒΗΜΑ 3 Στοιχεία Ακινήτων – ∆ικαιώµατα) µπορεί να είναι κατοικία;

• Προτιµότερο είναι να γραφτούν στο ΒΗΜΑ 3 της ηλεκτρονικής δήλωσης και συγκεκριµένα στην καρτέλα ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ όπου καταχωρίζονται τα έγγραφα. Στην καρτέλα αυτή δηλώνεται η αιτία κτήσης και ως παρατήρηση το ποσοστό που λαµβάνει από το κάθε έγγραφο. • ∆ηλώνονται στο ΒΗΜΑ 3 και στην καρτέλα ΚΤΙΡΙΑ της ηλεκτρονικής δήλωσης, κάνοντας προσθήκη νέου κτιρίου.

• Εάν το γεωτεµάχιο που δηλώνετε περιλαµβάνει εντός του κατοικία, τότε η χρήση που δηλώνετε είναι ΚΑΤΟΙΚΙΑ.

6 Το οικόπεδο του πατρικού µου σπιτιού στην ορεινή Αρκαδία είναι περίπου 340 τ.µ. και στην αποδοχή φαίνεται 260 τ.µ. Παρακαλώ πείτε µου πώς πρέπει να το δηλώσω στο Κτηµατολόγιο, 340 ή 260;

Αν έχετε τοπογραφικό µε συντεταγµένες (εξαρτηµένο) που το δείχνει ως 340 τ.µ., είτε διορθώνετε πρώτα το εµβαδόν στην αποδοχή είτε το προσκοµίζετε στο Κτηµατολόγιο και δηλώνετε 340 τ.µ. Αν δεν έχετε τοπογραφικό ή έγγραφο που να αποδεικνύει τα 340 τ.µ., θα πρέπει να δηλώσετε ό,τι φαίνεται στην αποδοχή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβετε κατευθύνσεις από το Γραφείο Κτηµατογράφησης και να έχετε υπόψη σας ότι το συντοµότερο δυνατό θα πρέπει να προβείτε σε διόρθωση του συµβολαίου.

7 Θέλω να ρωτήσω το εξής: Είµαστε τέσσερα αδέλφια και κληρονοµήσαµε δύο κτήµατα, δύο οικόπεδα και ένα σπίτι. Ολα εξ αδιαιρέτου. Πρέπει να κάνουµε όλοι δήλωση στο Κτηµατολόγιο;

Θα πληρώσει ο κάθε ένας αδελφός ξεχωριστά για τα πέντε δικαιώµατα που έχει, δηλαδή 5 δικαιώµατα επί 35 ευρώ = 175 ευρώ.

8 Εχω ένα πρόβληµα προκειµένου να δηλώσω το σπίτι µου στο Κτηµατολόγιο. Εχω µόνο την άδεια του σπιτιού και τίποτε άλλο. Εψαξα στο Υποθηκοφυλακείο και στην Πολεοδοµία, αλλά τίποτα. Εκεί βρήκα µόνο ό,τι έχω στα χέρια µου και εγώ. Το σπίτι είναι στο όνοµα της συζύγου µου, η άδεια δηλαδή, το δηλώνω στην Εφορία από το 1995 που βρήκα το Ε9, δεν ξέρω τι να κάνω. Εψαξα και σε συµβολαιογράφους, µα τίποτα.

Αναγκαστικά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκοµίσετε όσα χαρτιά έχετε στο Γραφείο Κτηµατογράφησης της περιοχής σας και από εκεί να σας δώσουν οδηγίες για τις κινήσεις που θα πρέπει να κάνετε εκ των υστέρων. Πάντως, εφόσον υπάρχει Ε9 20ετίας και εάν η οικοδοµική άδεια που έχετε είναι της ίδιας χρονολογίας, πλέον διαθέτετε τα δύο απαραίτητα έγγραφα για την απόδειξη χρησικτησίας.

9 Είµαι κάτοχος από κληρονοµιά ενός οικοπέδου στην Ηλεία από κοινού µε τον αδελφό µου. ∆εν έχει γίνει ακόµα συµβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονοµιάς, αλλά έχει δηλωθεί στο E9 και έχει αποδοθεί ο φόρος κληρονοµιάς. Θα ήθελα να γνωρίζω τι γίνεται και ποιες είναι οι επιπτώσεις σε περίπτωση που µόνο ο ένας από τους κληρονοµήσαντες δεν προχωρήσει σε δήλωση στο Κτηµατολόγιο. Τι επίπτωση µπορεί να έχει συνολικά στην ιδιοκτησία αλλά και σε αυτόν που έχει προχωρήσει στη δήλωση;

Κάθε κληρονόµος πρέπει να δηλώσει το µερίδιό του (ποσοστό δικαιώµατος επί τοις εκατό ή σε κλάσµα) στο ακίνητο που έχει κληρονοµήσει. Σύµφωνα µε τον επικαιροποιηµένο οδηγό του Κτηµατολογίου, δικαίωµα που έχει αποκτηθεί µε κληρονοµιά µπορεί να δηλωθεί ακόµα και αν δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονοµιάς (ή άλλη ισοδύναµη πράξη π.χ. κληρονοµητήριο). Σε αυτή την περίπτωση, όµως, θα πρέπει να προσκοµιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ανάλογα µε την ύπαρξη ή όχι διαθήκης. Ετσι, εάν υπάρχει διαθήκη υποβάλλονται υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονοµούµενου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, αντίγραφο της δηµοσιευµένης διαθήκης, πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως άλλης διαθήκης και πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς. Σε περίπτωση που ο κληρονοµούµενος δεν είχε τίτλους γιατί είχε το ακίνητο µε χρησικτησία, πρέπει να προσκοµίσει δύο έγγραφα από τα οποία να προκύπτει πως ασκούσε πράξεις νοµής επί 20ετία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθήκη, υποβάλλονται υποχρεωτικά ο τίτλος του κληρονοµούµενου, ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, πιστοποιητικό περί µη δηµοσιεύσεως διαθήκης και πιστοποιητικό περί µη αποποιήσεως κληρονοµιάς. Αυτό που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι πως εάν ο ένας αδελφός δεν κάνει δήλωση, θα εµφανίζεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη το δικό του µερίδιο. Καµία άλλη επίπτωση στο οικόπεδο ή σε αυτόν που το δήλωσε.

10 Παρακαλώ, ως ιδιοκτήτης περιουσιακών στοιχείων (κατοικία, οικόπεδα, αγροκτήµατα) στον ∆ήµο Αλιάρτου-Λεβαδείας, Βοιωτίας, ήθελα να ρωτήσω πότε αρχίζει η υποχρέωση-ηµεροµηνία δηλώσεων Κτηµατολογίου στον ∆ήµο ΑλιάρτουΛεβαδείας;

H συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας άρχισε στις 28-2-2019 και λήγει στις 28-5-2019 για τους κατοίκους της ηµεδαπής και στις 28-8-2019 για τους κατοίκους της αλλοδαπής και το ελληνικό ∆ηµόσιο. Στον παρακάτω σύνδεσµο θα βρείτε τη σχετική ανακοίνωση του Κτηµατολογίου: http://www. ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=490

πηγή: ethnos.gr

Αφήστε μια απάντηση