Ακυρώνεται κατάσχεση κύριας κατοικίας οφειλέτη με αξία πολύ μεγαλύτερη της οφειλής