Λογιστικα Φορολογικά

Αρχική Σελίδα // Archive by category "Λογιστικα Φορολογικά"
Eπαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι που αμείβονται με Δ.Π.Υ.

Eπαγγελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι που αμείβονται με Δ.Π.Υ.

Ενημέρωση Ασφαλισμένων για Συμβάσεις (ΔΠΥ)  Παρ. 9, ‘Αρθρ. 39 Ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.) 1. Ποιά πρόσωπα εντάσσονται Eλεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι που έχουν ιδιότητα ή ασκούν δραστηριότητα βάσει της οποίας θα υπάγονταν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, στην ασφάλιση των εντασσομένων στον ΕΦΚΑ φορέων , σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις αυτών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξή…

Συνέχεια
H φορολογική επιβάρυνση από τη χρήση εταιρικού Ι.Χ.

H φορολογική επιβάρυνση από τη χρήση εταιρικού Ι.Χ.

Εξαίρεση από αυτή την επαχθή ρύθμιση ισχύει για τους βουλευτές, οι οποίοι δικαιούνται δωρεάν αυτοκίνητα από τη Βουλή, χωρίς τα οχήματα αυτά να θεωρούνται γι’ αυτούς ως φορολογητέες παροχές σε είδος. Σύμφωνα με διάταξη που ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2016 από τη Βουλή και ισχύει και φέτος (για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν εντός του 2018):…

Συνέχεια
Δήλωση Ε9: Προθεσμία για την υποβολή και πρόστιμα

Δήλωση Ε9: Προθεσμία για την υποβολή και πρόστιμα

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «I. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, II. Εναρμόνιση του Κώδικα Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, III. Ενσωμάτωση των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων 4,6,7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, IV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και…

Συνέχεια