Category: Οδηγός

29

Ιαν2020
Με αφορμή ερωτήματα που δεχόμαστε από τους συνδρομητές μας, στο πλαίσιο της τακτικής τηλεφωνικής επικοινωνίας μας, παραθέτω το περίγραμμα των διατάξεων που αφορούν στο θέμα των αμοιβών των εταίρων προσωπικής εταιρείας. Αυτονόητο είναι, ασφαλώς δε αυτό συνιστά επιδίωξή μας, να υπάρξει διάλογος επί του συγκεκριμένου θέματος, ώστε να καλυφθούν όλες οι ... Read More
29 Ιανουαρίου, 2020LHC - News

20

Δεκ2019
Taxheaven.gr . Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-12-2019 ] Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς Πτυχιούχος Οικον. Παν/μίου Πειραιά Λογιστής - φοροτεχνικός Μέλος της επιστημονικής ομάδας του TAXHEAVEN   Είναι σύνηθες το φαινόμενο να δίνονται κάποια χρηματικά ποσά από τους γονείς προς τα τέκνα για την οικονομική τους αυτοτέλεια, κ.λπ. ή να δίνονται χρηματικά ποσά ως δωρεές από συγγενικά ή μη, πρόσωπα, ... Read More
20 Δεκεμβρίου, 2019LHC - News

08

Οκτ2019
  Υποχρέωση Νομικών Προσώπων και Οντοτήτων αναφορικά με τους Πραγματικούς Δικαιούχους τους  Δέκα έτη μετά την εφαρμογή του Ν. 3691/2008, με τον Ν. 4557/2018 (ο «Νόμος») εισήχθη στην ελληνική έννομη τάξη το νέο πλαίσιο για την πρόληψη και την καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, σε ενσωμάτωση ... Read More
8 Οκτωβρίου, 2019LHC - News

01

Οκτ2019
Το νομικό πλαίσιο βάσης της Αστικής Εταιρείας (κερδοσκοπικής ή μη) είναι τα άρθρα 741 έως 784 του Αστικού Κώδικα.. Σύμφωνα με το άρθρο 741 ΑΚ «Με τη σύμβαση της εταιρίας δύο ή περισσότεροι έχουν αμοιβαίως υποχρέωση να επιδιώκουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό και ιδίως οικονομικό». Με βάση τον ορισμό ... Read More
1 Οκτωβρίου, 2019LHC - News

14

Ιούν2018
Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-06-2018 ] Άρθρα Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών (Μέρος Α') (Ειδικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών (Μέρος Α')) Κατηγορία: Φ.Π.Α. Του Φώτη Τσιατούρα Φοροτεχνικού, συγγραφέα τ. επόπτη Π.Ε.Κ. Αθηνών ΜΕΡΟΣ Α΄ Περιεχόμενα I.Γενικά II. Ποιοι αγρότες εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ III. Εγγραφή αγροτών στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ – Νέοι αγρότες IV. Κάτοχοι αδειών άσκησης υπαίθριου στάσιμου ή πλανόδιου εμπορίου V. Υποχρεώσεις ... Read More
14 Ιουνίου, 2018LHC - News

19

Απρ2018
(Upd 3) «Περιβαλλοντικό τέλος» στις πλαστικές σακούλες - Λογιστικά και μηχανογραφικά θέματα  Ενημέρωση 01/01/2018 Στην τρίτη ανανέωση του άρθρου έχουν προστεθεί νέες παράγραφοι για απλογραφικά βιβλία, κυρώσεις και δήλωση ΦΠΑ. 1. Υπολογισμός «περιβαλλοντικού τέλους» και Φ.Π.Α Με βάση την απόφαση με Αριθμό 180036/952/2017 (ΦΕΚ Β 2812/10.8.2017) από ... Read More
19 Απριλίου, 2018LHC - News

02

Νοέ2017
Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-11-2017 ] (Οδηγός έκπτωσης επιχειρηματικών δαπανών (Επικαιροποίηση μέχρι και το ν. 4485/2017)) Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος Οδηγός έκπτωσης επιχειρηματικών δαπανών (ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ μέχρι και το Ν. 4485/2017)  Σύνταξη: Οκτώβριος 2017 του Μαυρομμάτη Ν. Μιχαήλ / Ελεγκτή Δ.Ο.Υ. Χολαργού mavrommatismichail@gmail.com Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής ανάρτησης (Ιανουάριος 2016), ο παρακάτω οδηγός φιλοδοξεί να παρουσιάσει ... Read More
2 Νοεμβρίου, 2017LHC - News

20

Σεπ2017
Αρ. πρωτ.: 26/30.5.2012  Χορήγηση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο Ιδρυτή Ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ  Αθήνα, 30 Μάιου 2012 Αρ. Πρωτ.: 26   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ   Θέμα: Χορήγηση ΑΦΜ σε Αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο Ιδρυτή Ημεδαπής Α.Ε. μέσω των ΥΜΣ   Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:   Σύμφωνα με το ν. 3853/2010 (άρθρο 7, παρ. 2δ), η ΥΜΣ υποχρεούται μεταξύ άλλων ... Read More
20 Σεπτεμβρίου, 2017LHC - News

27

Μαρ2017
ΠΟΛ.1036/2017 Πρόγραμμα ελέγχου επιχειρήσεων, που τηρούν διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251), για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου 2014   Αριθμ. ΠΟΛ. 1036 (ΦΕΚ Β' 1023/27-3-2017) Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 23 του ν. 4174/2013 (Φ.Ε.Κ. 170 ... Read More
27 Μαρτίου, 2017LHC - News

06

Φεβ2017
Το πλαίσιο του Ν.4446/2016 για«Οικειοθελή Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) μεταξύ των άλλων παρέχει ελκυστικά κίνητρα (κατά το Νόμο Ευεργετήματα) για την υποβολή δηλώσεων στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που εξέδωσαν ή έλαβαν εικονικά τιμολόγια. Σχετικές διατάξεις Ν. 4446/2016 Άρθρο 59 Ευεργετήματα από την υπαγωγή στη ρύθμιση «1. Σε όλες τις ανωτέρω ... Read More
6 Φεβρουαρίου, 2017LHC - News