Category: ForologikaNea

17

Νοέ2016
Σύμφωνα με το Ν 4093/2012 και την διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας η διαδικασία χορήγησης αδείας γίνεται ως εξής:   Η διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.14 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012συμπληρώνει το άρθρο 8 του Ν.549/77 κατά το μέρος που κύρωσε το άρθρο 7 της από 26-1-1977 ΕΓΣΣΕ και όπως ... Read More
17 Νοεμβρίου, 2016LHC - News

15

Νοέ2016
Μετατροπή σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με το άρθρο 40 του Νόμου 3896/2011 Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 40 του Ν. 3986/2011 «Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η οποία περιλαμβάνει όρο για πρόωρη καταγγελία της με εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς την αποζημίωση απόλυσης για τις ... Read More
15 Νοεμβρίου, 2016LHC - News

15

Νοέ2016
Με τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4172/2013 καθορίζονται περιοριστικά οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές ρητά ορίζεται ότι δεν εκπίπτουν: α) Οι τόκοι από δάνεια που ... Read More
15 Νοεμβρίου, 2016LHC - News

15

Νοέ2016
εν απαιτείται η έκδοση του παραστατικού διακίνησης στις εξής περιπτώσεις: α) Όταν διακινούνται αποθέματα μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων της ίδιας οντότητας, οι οποίες βρίσκονται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο. β) Όταν η οντότητα χρησιμοποιεί εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε παρακείμενα ακίνητα ή σε ακίνητα κείμενα το ένα αντίκρυ του άλλου και είναι ... Read More
15 Νοεμβρίου, 2016LHC - News