Εξουσιοδότηση & Υπεύθυνη δήλωση gov.gr (Οδηγός)

Αρχική Σελίδα // Portfolio // Εξουσιοδότηση & Υπεύθυνη δήλωση gov.gr (Οδηγός)

Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής έδωσε σε εφαρμογή την ιστοσελίδα gov.gr μέσα απο την οποία πέραν όλων των άλλων δυνατοτήτων μας δίνει τη δυνατότητα να σταματήσουμε τις επισκέψεις σε ΚΕΠ ή Αστυνομικά τμήματα για να κάνουμε μια ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ η μια ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΓΝΗΣΙΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Τι θα χρειαστούμεΤα βήματαΓενικές Πληροφορίες

α. Τι θα χρειαστεί να έχουμε πριν ξεκινήσουμε:

 1. Κωδικούς του TaxisNet
 2. Κωδικούς e-banking μιας οποιασδήποτε τράπεζας
 3. Email Διευθυνση
 4. Κινητό τηλέφωνο

β.Τα βήματα

Βήμα α
Ξεκινήστε πληκτρολογώντας στον υπολογιστή σας η πατήστε κατευθείαν στο σύνδεσμο:
https://www.gov.gr/
Βήμα β

Πατήστε στο παραπάνω σημείο και θα δείτε την παρακάτω οθόνη :

 

 

 

 

 

Βήμα γ

Βήμα γ.Οταν πατήσετε στο σύνδεσμο " Υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση" θα μεταφερθείτε στην  παρακάτω οθόνη και εκεί θα κάνετε την επιλογή σας:

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα δ

Αφού επιλέξετε ποιό έγγραφο θέλετε να εκδόσετε στην επόμενη οθόνη θα πατήστε το :

Βήμα ε

Η επόμενη εθόνη έχει την παρακάτω μορφή και εκεί κάνουμε την οριστική επιλογή μας :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βήμα στ

Στην  επόμενη οθόνη απλά πατήστε "Συνδεση" :

 

 

 

 

 

Βήμα ζ

Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία με 2 τρόπους:

 • με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank ή Eurobank
 • με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet
  (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
Βήμα η

Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας.

Η εξουσιοδότηση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία.

Πινακας
Hidden content

γ.  Γενικές Πληροφορίες για την έκδοση ηλεκτρονικών
     Υπεύθυνων δηλώσεων & Εξουσιοδοτήσεων

Ποιος έχει δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας έκδοσης υπεύθυνης δήλωσης;

Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης τρίτου προσώπου που θα ορίζεται από το χρήστη ρητά στο σώμα του εγγράφου.

Η υπεύθυνη δήλωση που εκδίδω έχει την ίδια ισχύ με την έντυπη;

Ναι. Η υπεύθυνη δήλωση που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Μπορώ να προσκομίσω την υπεύθυνη δήλωση σε οποιαδήποτε υπηρεσία;

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τι χρειάζομαι για να εκδώσω μία υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης;
 • τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης στο TaxisNet ή κωδικούς web banking
 • τον πιστοποιημένο αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου (ο οποίος πιστοποιείται άπαξ, αν δεν έχει ήδη πιστοποιηθεί)
Η υπεύθυνη δήλωση που θέλω δε βρίσκεται στα διαθέσιμα πρότυπα της εφαρμογής.

Τα πρότυπα υπάρχουν για τις πιο κοινές περιπτώσεις δηλώσεων. Εσείς μπορείτε απλά να επιλέξετε το πρότυπο δήλωσης με ελεύθερο κείμενο και να το συμπληρώσετε σύμφωνα με την περίπτωσή σας.

Πώς μπορώ να επαληθεύσω την εγκυρότητα μίας υπεύθυνης δήλωσης;

Για να επαληθεύσετε την εγκυρότητα μίας ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης, θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή (τηλέφωνο ή tablet) με σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορείτε είτε χρησιμοποιώντας τον υπερσύνδεσμο που σας στάλθηκε μέσω SMS, είτε να σαρώσετε τον κώδικα QR Code που απεικονίζεται πάνω στην υπεύθυνη δήλωση, είτε να μεταβείτε στη λειτουργία “Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου” της υπηρεσίας Δηλώσεις στο gov.gr και να εισάγετε το μοναδικό αριθμό επαλήθευσης της υπεύθυνης δήλωσης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στη σχετική ενέργεια με τίτλο “Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου”.

Ποια θεωρείται η ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης;

Η αναγραφόμενη στην ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ημερομηνία αντιστοιχεί και λογίζεται ως η ημερομηνία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης. Με αυτόν τον τρόπο η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση, που συντάχθηκε μέσα από την εφαρμογή “Δηλώσεις”, συνιστά έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, τόσο στην ηλεκτρονική όσο και στην έντυπη μορφή της.

Τι μπορώ να κάνω αν χάσω το e-mail ή το μήνυμα με την διεύθυνση της υπεύθυνης δήλωσης;

Μπορείτε να βρείτε τις υπεύθυνες δηλώσεις που έχετε εκδώσει μέσω της θυρίδας σας. Από εκεί, έχετε τη δυνατότητα να στείλετε εκ νέου με e-mail ή SMS την υπεύθυνη δήλωση. Διαβάστε περισσότερα στην ενέργεια “Η θυρίδα σας”.

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης;

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της υπεύθυνης δήλωσης ή άρνησης αποδοχής της υποβολής της, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η αυθεντικοποίηση της. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ιστοσελίδας εδώ.


Ποιος έχει τη δυνατότητα να εκδίδει ηλεκτρονική εξουσιοδότηση;

Κάθε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί για τον εαυτό του ατομικά ή με την ιδιότητα νομίμου εκπροσώπου νομικού προσώπου (χρήστης), ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα εκπροσώπησης ή αντιπροσώπευσης τρίτου προσώπου έχει τη δυνατότητα να εκδίδει ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.

Απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία για την έκδοσή της;

Δεν απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία, καθώς η έκδοση της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης διεκπεραιώνεται πιλοτικά από τον προσωπικό υπολογιστή ή από το κινητό τηλέφωνο, χωρίς μετακινήσεις και περιττή γραφειοκρατία. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής αποστολής εξουσιοδοτήσεων στην αρχή η οποία ζητά την έκδοσή τους, χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να μεταβεί σε αυτήν. Όλα τα ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα φέρουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό επαλήθευσης, με τον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση του εγγράφου και επαλήθευση των περιεχομένων του.

Η εξουσιοδότηση που εκδίδω έχει την ίδια ισχύ με την έγγραφη;

Ναι. Η εξουσιοδότηση που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, ηλεκτρονική σφραγίδα και είναι νομικά ισοδύναμη με εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής.

Μπορώ να προσκομίσω την εξουσιοδότηση σε οποιαδήποτε υπηρεσία;

Η εξουσιοδότηση γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από όλους τους φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Τι χρειάζομαι για να εκδώσω μια εξουσιοδότηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης;
 • τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης στο TaxisNet ή κωδικούς web banking
 • τον πιστοποιημένο αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου (ο οποίος πιστοποιείται άπαξ, αν δεν έχει ήδη πιστοποιηθεί
 • τα στοιχεία του ατόμου που θα εξουσιοδοτήσετε
Πώς μπορώ να επαληθεύσω την εγκυρότητα μιας ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης;

Για να επαληθεύσετε την εγκυρότητα μιας ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης θα χρειαστείτε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή (τηλέφωνο ή tablet) με σύνδεση στο διαδίκτυο. Μπορείτε είτε χρησιμοποιώντας τον υπερσύνδεσμο που σας στάλθηκε μέσω SMS, είτε να σαρώσετε τον κώδικα QR Code που απεικονίζεται πάνω στην εξουσιοδότηση, είτε να μεταβείτε στην λειτουργία “Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου” της υπηρεσίας Δηλώσεις στο gov.gr και να εισάγετε τον μοναδικό αριθμό επαλήθευσης της εξουσιοδότησης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην σχετική ενέργεια με τίτλο “Έλεγχος εγκυρότητας εγγράφου”.

Τι μπορώ να κάνω αν χάσω το e-mail ή το μήνυμα με τη διεύθυνση της εξουσιοδότησης;

Μπορείτε να βρείτε τις εξουσιοδοτήσεις που έχετε εκδώσει μέσω της θυρίδας σας. Από εκεί, έχετε τη δυνατότητα να στείλετε εκ νέου με e-mail ή SMS την εξουσιοδότηση. Διαβάστε περισσότερα στην ενέργεια “Η θυρίδα σας”.

Μπορώ να τροποποιήσω τα στοιχεία μιας εξουσιοδότησης που έχω εκδώσει;

Όχι. Αν χρειαστεί να τροποποιήσετε κάποιο από τα στοιχεία τότε θα πρέπει να κάνετε ανάκληση της εξουσιοδότησης και στη συνέχεια να εκδώσετε νέα, ξεκινώντας από την αρχή.

Μπορώ να κάνω ανάκληση μιας εξουσιοδότησης που έχω εκδώσει;

Ναι. Μπορείτε να κάνετε ανάκληση μιας εξουσιοδότησης, μέχρι και 30 ημέρες από την ημερομηνία έκδοσης χρησιμοποιώντας τη θυρίδα σας.

Τι μπορώ να κάνω σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της εξουσιοδότησης;

Σε περίπτωση αμφισβήτησης του περιεχομένου της εξουσιοδότησης ή άρνησης αποδοχής της υποβολής της, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπό την ιδιότητα του παρόχου της υπηρεσίας, έχει την αρμοδιότητα να επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της εξουσιοδότησης, καθώς και τα αναγκαία στοιχεία αναφορικά με τον τρόπο που έλαβε χώρα η αυθεντικοποίηση της. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μέσω της ιστοσελίδας εδώ.