Μεταβιβάσεις Εταιρειών

Αρχική // Portfolio // Μεταβιβάσεις Εταιρειών

Μπορείτε να απευθυνθείτε στην LHC  αν θέλετε να μεταβιβάσετε εταιρικά μερίδια (δήλωση φόρου υπεραξίας) σε περίπτωση πώλησης της επιχείρησης ή συνταξιοδότησης. Εμείς αναλαμβάνουμε τον υπολογισμό του φόρου της υπεραξίας ( αν προκύπτει) άλλα και ολόκληρη τη διαδικασία της κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ μέχρι την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.

Τηλεφωνήστε Μας 2311758333

 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.
Language Selection
Log In