ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  •  Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
  • Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
  • Λογιστική παρακολούθηση µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
  • Κοστολόγηση παραγωγής
  • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα και σύστηµα Reporting
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρµονισµένων µε την ισχύουσα νοµοθεσία
  • Τήρηση µισθοδοσίας επιχειρήσεων
  • Συµβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νοµοθεσίας
  • Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο 

Εσείς είστε επιτυχημένος και θέλετε να συνεργάζεστε με επιτυχημένους και άριστους στον τομέα τους. Συνεργάτες που θα είναι δίπλα σας.

shadow

Διότι θα έχετε τον έλεγχο στα έσοδα και στα έξοδα της επιχείρησής καθώς και των εισπράξεων και των πληρωμών σας.

shadow

Γιατί η συνεργασία μαζί μας, δίνει κύρος και αξιοπιστία στην επιχείρηση σας, στις σχεσεις με τους συναλλασσόμενους τρίτους

shadow

Γιατί έχουμε πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο, το Υπουργείο και την Γενική Γραμματεία για την επαγγελματική μας επάρκεια.

shadow

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Με το ξεκίνημα κάθε συνεργασίας, φροντίζουμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο λογιστικό σύστημα (Λογαριασμοί, Αρχεία, Έντυπα κτλ.), στο οποίο καταγράφονται μεθοδικά, σύμφωνα με τους Νόμους και τους Κανόνες της Λογιστικής οι καθημερινές συναλλαγές της επιχείρησης. Η βάση σχεδιασμού είναι οι ειδικές ανάγκες της επιχείρησης σας.

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΜΟΝΟ

Ο σχεδιασμός των αναφορών πληροφόρησης του επιχειρηματία (reports), πρέπει να εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες πληροφόρισης. Είναι απαραίτητος ο εξατομικευμένος σχεδιασμός αυτών, διότι κάθε επιχείρησης εχει τα δικά της δεδομένα, που πηγάζουν απο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της δραστηριότητας σας, κσι του τρόπου άσκησης της διοίκησης..

ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΟΠΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΑΣ.

Σε περιοδική βάση (εβδομαδιαία) επισκέπτεται την έδρα της επιχείρησης ο αρμόδιος συνεργάτης του γραφείου μας, για να κάνει επί τόπου τη λεπτομερή καταγραφή των συνναλαγών σας (ενημέρωση βιβλίων). Η επί τόπου εργασία ενημέρωσης των λογιστικών σας αρχείων αποσκοπεί στην εξοικονόμηση χρόνου για εσάς, στην ασφαλή τήρηση των αρχείων και στην ταχύτατη επίλυση αποριών και προβλημάτων.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τη δημιουργία των περιοδικών (μηνιαίων, τριμηνιαίων, ετήσιων) αναφορών προς τον επιχειρηματία και προς το κράτος, απαιτείται ο έλεγχος των καταγεγραμμένων συναλλαγών και η προσαρμογή των ποιοτικών δεδομένων της επιχείρησής σας.

ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ 24ΩΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αφού συνταχθούν οι αναφορές, σας τις παρουσιάζουμε εκτυπωμένες ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης του γραφείου μας, για να έχετε 24/7/365 πρόσβαση σ’ αυτές.

ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συζήτηση και η ανάλυση των δεδομένων της επιχείρησης, η επίλυση των δικών σας αποριών και ο σχεδιασμός (ταμειακός, φορολογικός κτλ.) είναι το πέμπτο βήμα που ολοκληρώνεται με τη μηνιαία συνεργασία σας με το λογιστή.