Χρήσιμα και Διαδικασίες


Εντυπα Προσωπικού


 

Εντυπα Διάφορα

 

Μyaade.gov.gr Τα 27 έντυπα της ΑΑΔΕ

Α. Γενική Αίτηση και έντυπα Μητρώου:

• Α010 Αίτηση

• Α110 Αίτηση Μητρώου

• Δ210 Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων

• Δ211 Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης

• Δ213 Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ

Β. Έντυπα ΦΠΑ:

• ΦΠΑ 300 Αίτηση αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα

• ΦΠΑ 301 Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ή ανάκλησή της

• ΦΠΑ 302 Αίτηση διαγραφής – επιστροφής λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ

• ΦΠΑ 303 Αίτηση έγκρισης απαλλαγής από το ΦΠΑ με χρήση Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής και χορήγησης ορίου απαλλαγής

• ΦΠΑ 304 Δήλωση - Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ

• ΦΠΑ 305 Ειδικό έντυπο απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής

• ΦΠΑ 306 Ειδικό έντυπο απεικόνισης απολογιστικού κόστους οικοδομής

Γ. Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος:

• Ε411 Δήλωση ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας (ανείσπρακτα ενοίκια)

Δ. Έντυπα Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου:

• Δ500 Αίτηση - Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ • Α501 Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ • Α502 Αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΑ

Ε. Έντυπα Ειδικών Φορολογιών:

• Α200 Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου

• Δ600 Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων

• Δ601 Δήλωση απόδοσης συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων

• Δ602 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας

• Δ603 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων

• Δ604 Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας

• Δ605 Δήλωση απόδοσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση

• Δ606 Δήλωση απογραφής ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών

• Δ620 Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

• Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής

• Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους

 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 

Ζητήματα Λογιστών

Είσοδος Λογιστων στις ΔΟΥ Χωρις Ραντεβού
Μετά από ερώτημα του Λογιστικού Συλλόγου Αθηνών προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σχετικά με την εξυπηρέτηση των λογιστών-φοροτεχνικών χωρίς ραντεβού από τις Δ.Ο.Υ., η ΑΑΔΕ με απάντησή της ενημερώνει ότι συνεχίζει να είναι σε ισχύ η εγκύκλιος ΔΔΑΔ Α 1140715 ΕΞ 10-12-2020 η οποία αναφέρει τα εξής: «Στις περιπτώσεις που προσέρχονται χωρίς ραντεβού, Δικηγόροι, Λογιστές ως εκπρόσωποι των φορολογουμένων πολιτών, καθώς και δικαστικοί επιμελητές, θα εξυπηρετούνται μόνον εφόσον διασφαλίζεται η απαιτούμενη απόσταση και δεν υπάρχει συνωστισμός εντός της Υπηρεσίας.