ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΕΡΓΑΝΗ

Στη δημοσιότητα δόθηκε Εγχειρίδιο Χρήσης του ΠΣ Εργάνη για την επιχείρηση/εργοδότη. Εργάνη ΙΙ – Οργάνωση Χρόνου Εργασίας & Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας-Έκδοση 01.06.2022.

Υπενθυμίζετα ότι η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ξεκινά από 1ης Ιουλίου 2022 για το σύνολο των Τραπεζών της χώρας και τις επιχειρήσεις των Σούπερ Μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους, ενώ στο χρονικό διάστημα από 1 έως 30 Ιουνίου μόνο οι επιχειρήσεις αυτές υποχρεούνται στην απογραφική διαδικασία του Ωραρίου Απασχόλησης για όλους τους εργαζόμενους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, στα πλαίσια της πρώτης φάσης εφαρμογής του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για την Ψηφιακή Οργάνωση του Χρόνου Εργασίας.

Οι λοιπές επιχειρήσεις θα απογραφούν από 1.10.2022 έως και 30.11.2022. Η Κάρτα Εργασίας, που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας, διασφαλίζει το ωράριο εργασίας και τις υπερωρίες, καθώς θα σημάνει την καθημερινή και άμεση (σε πραγματικό χρόνο) κοινοποίηση στο Π.Σ. Εργάνη της έναρξης και λήξης εργασίας για κάθε εργαζόμενο.

ΠΣ Εργάνη ΙΙ – Εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας – N. 4808/2021 (ΦΕΚ Α’ 101/19-06-2021) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ»

File name : 0_2843.pdf