ΠΩΣ ΘΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΑΜΚΑ

Με σκοπό τη διευκόλυνση των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, καθώς και των ΚΕΠ, ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ, παρέχονται διευκρινίσεις στο πλαίσιο του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, για τον καθορισμό των κατηγοριών πολιτών, ημεδαπών και αλλοδαπών, που:
(Α) δικαιούνται ΑΜΚΑ,
(Β) δεν δικαιούνται ΑΜΚΑ, καθώς και
(Γ) οι πολίτες
για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή τους πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ

 

File name : AMKA.pdf

×