ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ

shadow
  • Στη συναλλαγματική, ο αποδέκτης είναι οφειλέτης της απαίτησης από τη συναλλαγματική, και ο εκδότης δανειστής της απαίτησης.
  • Ο αποδέκτης αναγνωρίζει την οφειλή του προς τον εκδότη.
  • Ο εκδότης μπορεί να ορίσει ότι τα χρήματα θα λάβει τρίτο πρόσωπο, ο λήπτης.
  • Ο εκδότης (ή ο λήπτης) είναι ο αρχικός κομιστής της συναλλαγματικής, και μπορεί να μεταβιβάσει την απαίτησή του με οπισθογράφηση σε τρίτο πρόσωπο. Ο καθ’ ου η οπισθογράφηση γίνεται νέος κομιστής της συναλλαγματικής.
  • Αν ο κομιστής δεν πληρωθεί, μπορεί να στραφεί κατά του αποδέκτη, των οπισθογράφων και των τριτεγγυητών.
  • Με τη σειρά του, κάθε οπισθογράφος και τριτεγγυητής που πλήρωσε τη συναλλαγματική μπορεί να στραφεί κατά των προηγούμενών του οπισθογράφων ή τριτεγγυητών, και κατά του αποδέκτη.
  • Ο αποδέκτης και οι οπισθογράφοι λέγονται πληρωτές.