ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ένδεικτικά οι Παρεχόμενες Λογιστικές Υπηρεσίες

  • Έναρξη επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Α.Ε., λοιπές).
  • Τήρηση Απλογραφικών και Διπλογραφικών Βιβλίων, στον χώρο του πελάτη.
  • Εποπτεία , οργάνωση λογιστηρίου επιχείρησης από εξειδικευμένο Λογιστή,στον χώρο του πελάτη.
  • Ολοκλήρωση εργασιών σε ΓΕΜΗ.
  • Συγχωνεύσεις, Μετατροπές, Διασπάσεις εταιρειών.
  • Μεταβολή ή διακοπή δραστηριότητας (κλείσιμο) επιχείρησης.
  • Ένταξη επιχειρήσεων  σε επιδοτούμενα προγράμματα.
  • Γραπτή ενημέρωση προς την Διοίκηση της επιχείρησης, για κέρδη – ζημίες κτλ. 
  • Εκπαίδευση επιχειρηματία, προσωπικού σε θέματα που αφορούν θέματα κοστολόγησης.
  • Καθημερινή ενημέρωσή για νέους νόμους, αποφάσεις, εγκυκλίους  και για επιδοτούμενα προγράμματα.

Eίστε επιτυχημένος και θέλετε να συνεργάζεστε με επιτυχημένους και άριστους στον τομέα τους, συνεργάτες που θα είναι πάντα δίπλα σας.

shadow

Θέλετε η καθημερινότητα σας να μην διακόπτετε απο προβληματικές σχέσεις με τους εργαζόμενους σας. Αυτό φροντίζουμε εμείς.  

shadow

Γιατί η συνεργασία μαζί μας, δίνει κύρος και αξιοπιστία στην επιχείρηση σας, στις σχεσεις με τους συναλλασσόμενους τρίτους 

shadow

Εχουμε πιστοποιηθεί από το Οικονομικό Επιμελητήριο, το Υπουργείο και την Γενική Γραμματεία για την επαγγελματική μας επάρκεια.

shadow

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ

Με το ξεκίνημα της συνεργασίας μας, φροντίζουμε να οργανώσουμε το κατάλληλο σύστημα, στο οποίο καταγράφονται μεθοδικά, κ σύμφωνα με τους Νόμους κ τους Λογιστικούς Κανόνες οι καθημερινές συναλλαγές σας.

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

Ο σχεδιασμός των αναφορών πληροφόρησης (reports), πρέπει να εξυπηρετεί τις δικές σας ανάγκες πληροφόρισης. Είναι απαραίτητος ο εξατομικευμένος σχεδιασμός αυτών, διότι κάθε επιχείρησης εχει τα δικά της δεδομένα.

ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΤΟΠΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΣΑΣ.

Το τμήμα μισθοδοσίας της εταιρείας υποστηρίζει ολες τις επιχειρήσεις, σχεδον 24/7, και αυτό γιατί δεν μπορεί να διακοπεί η απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων, και δεν πρέπει να είστε με το φόβο των παραβάσεων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για τη δημιουργία των περιοδικών αναφορών προς τον επιχειρηματία και προς το κράτος, απαιτείται ο έλεγχος των καταγεγραμμένων συναλλαγών και η προσαρμογή των ποιοτικών δεδομένων της επιχείρησής σας.

ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ 24ΩΡΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αφού συνταχθούν οι αναφορές, σας τις παρουσιάζουμε εκτυπωμένες ή σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης του γραφείου μας, για να έχετε 24/7/365 πρόσβαση σ’ αυτές.

ΜΕ ΚΑΤΑΝΟΗΤΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η συζήτηση και η ανάλυση των δεδομένων της επιχείρησης, η επίλυση των δικών σας αποριών και ο σχεδιασμός (ταμειακός, φορολογικός κτλ.) είναι το πέμπτο βήμα που ολοκληρώνεται με τη μηνιαία συνεργασία σας με το λογιστή.